Ustawa o redukcji emisji gazów

SZANOWNI KLIENCI

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INFORMACJĄ, PONIEWAŻ PRZEPISY DOTYCZĄ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH

 

Informujemy Państwa iż weszło w życie nowe rozporządzenie UE 517/2014, które w Polsce obowiązuje od stycznia 2015 roku . Obecnie, to ekwiwalent determinuje konieczność założenia karty urządzenia oraz określoną częstotliwość kontroli szczelności w roku ( Artykuł 5. Rozporządzenia).

 

Dodatkowo przepisy stanowią, iż serwisu - kontroli szczelności oraz zakupu czynnika chłodniczego będą mogły dokonywać  jedynie podmioty posiadające certyfikat F-Gazowy.

 

Przepisy te wskazują, iż Państwo, jako użytkownicy są odpowiedzialni za stan urządzeń a także za kontrolowany stan czynnika w urządzeń.

 

Każdy właściciel urządzeń musi posiadać :

  • kartę urządzenia wraz z określeniem jaki czynnik występuje w posiadanych urządzeniach

  • poświadczenie protokołem o przeprowadzeniu przeglądu przez serwis posiadający certyfikat F-Gazowy

 

Firma Chłodnictwo Klimatyzacja Tomasz Nowak, taki certyfikat posiada.

Dołączamy przygotowaną dla Państwa tabelkę ze wskazaniem – jaka ilość przeglądów wynika z ilości czynnika zawartego w Państwa instalacji.

Służymy pomocą w przypadku gdy nie będą Państwo w stanie sami określić ilości czynnika w urządzeniu.

W zależności od rodzaju i ilości czynnika – ustala się ilość przeglądów w ciągu roku. W przypadku braku takich przeglądów -nakładane są wysokie kary pieniężne przy okazji kontroli.

 

Nasze AtutyZaufali nam